Ang Dating Biblia (1905) Update. Ang daan ng Panginoon ay katibayan sa matuwid; nguni't kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan. 2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 23. 1 Pagka ang masamamasama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi. Ang kayamanan ng mayaman ay ang kaniyang matibay na bayan: ang kapahamakan ng dukha ay ang kanilang karalitaan. 15 Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay, ang nais lang niya'y ipakitang siya'y may alam. The Bible (from Koine Greek τὰ βιβλία, tà biblía, "the books") is a canonical collection of texts considered sacred in Judaism and Christianity. 12 Kawikaan × Kawikaan 10 Study the Inner Meaning. kasamaan 'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 12 1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal. Kung saan walang baka, ang … 13 Kawikaan 4:5 - Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan; huwag mong kalimutan, ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 18 Swedenborg... sumasagotTo "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ang yaman ng mayamang tao ay ang kaniyang matibay na bayan, at gaya ng matayog na kuta sa kaniyang sariling isip. Ang alaala sa ganap ay pinagpapala: nguni't ang pangalanpangalan ng masamamasama ay mapaparam. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Kawikaan 9 Kawikaan 11 → 1 Mga kawikaan ni Salomon. 11 Ang pagasa ng matuwidmatuwid ay magiging kasayahan: nguni't ang pagasa ng masamamasama ay mawawala. 16 6 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Ang mga salitamga salita ng bibigbibig ng tao ay parang malalim na tubigtubig; ang bukal ng karunungan ay parang umaagos na batisbatis. mabutiIt seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! 12 Ang pusopuso ng mabait ay nagtatamo ng kaalaman; at ang pakinig ng pantas ay humahanap ng kaalaman. dila'The tongue,' as an organ, signifies doctrine, but as speech, or language, it signifies religion. 5 3 2 Ang mga pantas ay nagiimbak ng kaalaman: nguni't ang bibigbibig ng mangmang ay kasalukuyang ikapapahamak. -- This Bible is now Public Domain. Aalalayan ng diwa ng tao ang kaniyang sakit; nguni't ang bagbag na diwa sinong nakapagdadala? Ang nagpaparami ng mga kaibiganmga kaibigan ay sa kaniyang sariling kapahamakan: nguni't may kaibigan na mahigit kay sa isang kapatidkapatid. 29 (You can do that anytime with our language chooser button ). See... unaWhy would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Font Size. 22 28 pangalanIt's easy to see that names are important in the Bible. Sinomang lalaking nakakasumpong ng asawaasawa ay nakasumpong ng mabuting bagay, at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Igalang ang pagkatao ng masamamasama ay hindi mabutimabuti, ni iligaw man ang matuwid sa kahatulan. Nasa daan ng buhaybuhay siyang nakikinig ng saway: nguni't siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. 8 3 Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi. 'Word,' as... salita'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 10 9 8 Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay,ang nais lang … Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kaniya, at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. Isang paglilibang sa mangmang ang paggawa ng kasamaan: at gayon ang karunungan sa taong naguunawa. Read Kawikaan 10 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands ... Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 10 . Siyang nagkukubli ng mga pagtatanim ay sa mga magdarayang labilabi; at siyang nagpaparatang ay mangmang. 14 Nasusumpungan sa mga labilabi ng mabait ang karunungan: nguni't ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop. Ang mga labilabi ng mangmang ay nanasok sa pagkakaalit, at tinatawag ng kaniyang bibigbibig ang mga hampas. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Kawikaan 6:14, 12:26. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. bHasStory0 = true; Ang mga salitamga salita ng mga mapaghatid-dumapit ay parang mga masarap na subo, at nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyantiyan. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Job 8:13, 20, 11:2, 15:23, 32, 17:9, 18:17, 20:8, Mga Awit 12:4, 15:5, 34:10, 17, 37:4, 19, 30, 58:10, 68:4, 91:16, 92:15, 109:13, 112:6, 125:1, 127:2, Kawikaan 1:1, 27, 32, 2:22, 3:33, 4:13, 5:12, 14, 23, 6:6, 11, 13, 9:11, 11:4, 7, 12, 13, 26, 12:1, 3, 13, 23, 24, 27, 28, 13:3, 4, 11, 14, 14:9, 15:4, 7, 20, 21, 28, 32, 16:21, 17:9, ...20, 21, 27, 18:7, 11, 19:7, 29, 20:15, 21:5, 15, 21, 23:24, 25, 26:3, 19, 24, 28:1, 18, 20, 29:6, 30:25Manunulat 5:1, 7:17, 10:12, 12:11Isaias 3:10, 5:13Jeremiah 6:28Ezekiel 11:8Mateo 7:24, 25, 12:35marka 14:9Lucas 2:34John 6:68James 1:191 Pedro 4:8, Would you like to choose another language for your user interface? { 15 The case is this: The... Labi'A lip' signifies doctrine. Ang matuwidmatuwid ay hindi makikilos kailan man: nguni't ang masamamasama ay hindi tatahan sa lupainlupain. 14 Ang nakikipaglaban ng kaniyang usap na unauna ay tila ganap; nguni't dumarating ang kaniyang kapuwa at sinisiyasat siya. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 1. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual... batisA 'stream' signifies aspects of intelligence. Ang sumasagot bago makinigmakinig, ay kamangmangan at kahihiyan sa kaniya. 7: Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Ang pangalanpangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwidmatuwid at naliligtas. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. 6 30 Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang diladila ng matuwidmatuwid ay parang piling pilakpilak: ang pusopuso ng masamamasama ay kaunti ang halaga. Ang bibigbibig ng matuwidmatuwid ay nagbibigay ng karunungan: nguni't ang magdarayang diladila ay ihihiwalay. 18 17 All rights of the owner. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 10. Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang pusopuso. Ang … 24 NalalamanNalalaman ng mga labilabi ng matuwidmatuwid ang nakalulugod: nguni't ang bibigbibig ng masamamasama ay nagsasalita ng karayaan. Wika ng Biblia Filipino. 16 Siya mang walang bahala sa kaniyang gawain ay kapatidkapatid siya ng maninira. Pagka ang ipoipo ay dumadaan ay nawawala ang masamamasama: nguni't ang matuwidmatuwid ay walang hanggang patibayan. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. Ang takot ng masamamasama ay daratingdarating sa kaniya: at ang nasa ng matuwidmatuwid ay ipagkakaloob. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas... mga kaibiganIn the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel... Would you like to choose another language for your user interface? You’re already logged in with your Bible Gateway account. 20 10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love... MasamaSwedenborg several times associates the “wicked” with “malevolence,” defines “malevolence” as “destroying good, interior and exterior,” and says that the wicked do this by disowning... mga salita'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Kawikaan .